Dokumentumtár: Szociális ügyek
[{"text":"K \u00c9 R E L E M rendk\u00edv\u00fcli telep\u00fcl\u00e9si t\u00e1mogat\u00e1shoz 2021.06.15-t\u0151l","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/8686\/k-e-r-e-l-e-m-rendkivuli-telepulesi-tamogatashoz-2021-06-15-tol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/doc.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"K \u00c9 R E L E M telep\u00fcl\u00e9si \u00e1pol\u00e1si t\u00e1mogat\u00e1shoz 2018-t\u00f3l","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/8684\/k-e-r-e-l-e-m-telepulesi-apolasi-tamogatashoz-2018-tol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/doc.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"K \u00c9 R E L E M telep\u00fcl\u00e9si \u00c9TKEZ\u00c9SI t\u00e1mogat\u00e1shoz 2018-t\u00f3l","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/8682\/k-e-r-e-l-e-m-telepulesi-etkezesi-tamogatashoz-2018-tol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/doc.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"K \u00c9 R E L E M telep\u00fcl\u00e9si gy\u00f3gyszert\u00e1mogat\u00e1shoz 2018-t\u00f3l","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/8687\/k-e-r-e-l-e-m-telepulesi-gyogyszertamogatashoz-2018-tol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/doc.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"K \u00c9 R E L E M telep\u00fcl\u00e9si lakhat\u00e1si t\u00e1mogat\u00e1shoz 2018-t\u00f3l","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/8685\/k-e-r-e-l-e-m-telepulesi-lakhatasi-tamogatashoz-2018-tol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/doc.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"K \u00c9 R E L E M telep\u00fcl\u00e9si temet\u00e9si t\u00e1mogat\u00e1shoz 2018-t\u00f3l","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/8680\/k-e-r-e-l-e-m-telepulesi-temetesi-tamogatashoz-2018-tol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/doc.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"K \u00c9 R E L E M \u00fajsz\u00fcl\u00f6tt gyermek t\u00e1mogat\u00e1shoz 2021.06.15-t\u0151l kieg\u00e9sz\u00edtett","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/8683\/k-e-r-e-l-e-m-ujszulott-gyermek-tamogatashoz-2021-06-15-tol-kiegeszitett","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/doc.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"K \u00c9 R E L E M rendszeres gyermekv\u00e9delmi kedvezm\u00e9ny meg\u00e1llap\u00edt\u00e1s\u00e1hoz 2021-t\u0151l","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/8681\/k-e-r-e-l-e-m-rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny-megallapitasahoz-2021-tol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/doc.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"K\u00c9RELEM BUSZB\u00c9RLETHEZ 2013","href":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/7887\/kerelem-buszberlethez-2013","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"http:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."}]