Dokumentumtár: 20111124
[{"text":"00 Megh\u00edv\u00f3 test\u00fcleti \u00fcl\u00e9sre","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1774\/00-meghivo-testuleti-ulesre","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"01 Besz\u00e1mol\u00f3 az \u00d6nkorm\u00e1nyzat I-III. negyed\u00e9vi gazd\u00e1lkod\u00e1s\u00e1r\u00f3l","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1771\/01-beszamolo-az-onkormanyzat-i-iii-negyedevi-gazdalkodasarol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"01M Mell\u00e9klet 2011. III. n\u00e9-i besz\u00e1mol\u00f3","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1781\/01m-melleklet-2011-iii-ne-i-beszamolo","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"02 Az \u00d6nkorm\u00e1nyzat 2012. \u00e9vi k\u00f6lts\u00e9gvet\u00e9si koncepci\u00f3ja","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1787\/02-az-onkormanyzat-2012-evi-koltsegvetesi-koncepcioja","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"02M Mell\u00e9klet - Az \u00d6nkorm\u00e1nyzat 2012. \u00e9vi k\u00f6lts\u00e9gvet\u00e9si koncepci\u00f3ja","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1769\/02m-melleklet-az-onkormanyzat-2012-evi-koltsegvetesi-koncepcioja","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"03 Balatonf\u00fcred V\u00e1ros K\u00f6zalap\u00edtv\u00e1ny t\u00e1mogat\u00e1sa a k\u00e9pvisel\u0151i keret terh\u00e9re ","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1772\/03-balatonfured-varos-kozalapitvany-tamogatasa-a-kepviseloi-keret-terhere","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"04 Betlehem \u00e1ll\u00edt\u00e1s \u00e9s szeretetvend\u00e9gs\u00e9g t\u00e1mogat\u00e1sa","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1780\/04-betlehem-allitas-es-szeretetvendegseg-tamogatasa","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"05 Helyi aut\u00f3busz k\u00f6zleked\u00e9s fel\u00fclvizsg\u00e1lata \u00e9s m\u00f3dos\u00edt\u00e1si javaslata, a 2012. \u00e9vi d\u00edjt\u00e9telek meg\u00e1llap\u00edt\u00e1sa","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1767\/05-helyi-autobusz-kozlekedes-felulvizsgalata-es-modositasi-javaslata-a-2012-evi-dijtetelek-megallapitasa","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"05M Balaton Vol\u00e1n Zrt","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1766\/05m-balaton-volan-zrt","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/zip.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"06 Az \u00f6nkorm\u00e1nyzat 2012. \u00e9vi bels\u0151 ellen\u0151rz\u00e9si munkaterve","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1773\/06-az-onkormanyzat-2012-evi-belso-ellenorzesi-munkaterve","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"07 A 2011. \u00e9vi teljes\u00edtm\u00e9nyc\u00e9lok \u00e9rt\u00e9kel\u00e9se, a 2012. \u00e9vi teljes\u00edtm\u00e9nyk\u00f6vetelm\u00e9nyek alapj\u00e1t k\u00e9pez\u0151 c\u00e9lok meghat\u00e1roz\u00e1sa","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1786\/07-a-2011-evi-teljesitmenycelok-ertekelese-a-2012-evi-teljesitmenykovetelmenyek-alapjat-kepezo-celok-meghatarozasa","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"08 Pulmonol\u00f3giai szakrendel\u00e9s ind\u00edt\u00e1sa","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1784\/08-pulmonologiai-szakrendeles-inditasa","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"09 Balatonf\u00fcredi Szoci\u00e1lis Alapszolg\u00e1ltat\u00e1si K\u00f6zpont szakmai programj\u00e1nak j\u00f3v\u00e1hagy\u00e1sa","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1785\/09-balatonfuredi-szocialis-alapszolgaltatasi-kozpont-szakmai-programjanak-jovahagyasa","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"09M BSZAK Szakmai Program","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1783\/09m-bszak-szakmai-program","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"10 K\u00f6zmeghallgat\u00e1si besz\u00e1mol\u00f3 elfogad\u00e1sa","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1775\/10-kozmeghallgatasi-beszamolo-elfogadasa","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"11 A 2012. \u00e9vi Nagyrendezv\u00e9nyterv","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1770\/11-a-2012-evi-nagyrendezvenyterv","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"11M Rendezv\u00e9nyterv 2012","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1782\/11m-rendezvenyterv-2012","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"12 Feratel Hungary Kft. - meg\u00e1llapod\u00e1s a 2012. \u00e9vi szolg\u00e1ltat\u00e1si d\u00edjr\u00f3l","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1778\/12-feratel-hungary-kft-megallapodas-a-2012-evi-szolgaltatasi-dijrol","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"13 Javaslat Peth\u0151 S\u00e1ndor szobr\u00e1nak k\u00f6zter\u00fcleten val\u00f3 elhelyez\u00e9s\u00e9re","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1765\/13-javaslat-petho-sandor-szobranak-kozteruleten-valo-elhelyezesere","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"14 Az \u00f6nkorm\u00e1nyzat vagyonrendelet\u00e9nek m\u00f3dos\u00edt\u00e1sa ","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1768\/14-az-onkormanyzat-vagyonrendeletenek-modositasa","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"15 Probio Zrt. Alap\u00edt\u00f3 Okirat\u00e1nak m\u00f3dos\u00edt\u00e1sa ","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1777\/15-probio-zrt-alapito-okiratanak-modositasa","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"16 H\u00e1romoldal\u00fa meg\u00e1llapod\u00e1s a k\u00f6zfoglalkoztat\u00e1sban r\u00e9sztvev\u0151k foglalkoz\u00e1s-eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi vizsg\u00e1lat\u00e1nak elv\u00e9gz\u00e9s\u00e9re","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1776\/16-haromoldalu-megallapodas-a-kozfoglalkoztatasban-resztvevok-foglalkozas-egeszsegugyi-vizsgalatanak-elvegzesere","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."},{"text":"16M EGY\u00dcTTM\u0170K\u00d6D\u00c9SI MEG\u00c1LLAPOD\u00c1S","href":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/public\/cmsadmin\/getfile\/1779\/16m-egyuttmukodesi-megallapodas","hrefTarget":"_blank","iconUrl":"https:\/\/dm.balatonfured.hu\/themes\/system\/filetypes\/pdf.png","tooltip":"F\u00e1jl let\u00f6lt\u00e9s\u00e9..."}]